YÜKSEKOKUL KURULU ÜYELERİ 

UNVANI /  ADI SOYADI 

GÖREVİ

Prof. Dr. Ersan KARA

Yüksekokul Müdürü (Başkan)

Doç.Dr. Levent VAR

Yüksekokul Müdür Yardımcısı (Üye)

Doç. Dr. İrfan MARANGOZ

Spor Yöneticiliği Bölüm Başkanı (Üye)

Doç.Dr. Murat ATASOY

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölüm Başkanı (Üye)

Prof. Dr. Ersan KARA

Antrenörlük Eğitimi Bölüm Başkanı (Üye)

Seyfi BAYAR 

Yüksekokul Sekreteri (Raportör)

 

  YÜKSEKOKUL YÖNETİM KURULU ÜYELERİ 

UNVANI / ADI SOYADI

GÖREVİ

Prof. Dr. Ersan KARA

Yüksekokul Müdürü (Başkan)

Doç.Dr. Levent VAR

Yüksekokul Müdür Yardımcısı (Üye)

Doç. Dr. İrfan MARANGOZ

Spor Yöneticiliği Bölüm Başkanı (Üye)

Doç.Dr. Murat ATASOY

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölüm Başkanı (Üye)

Prof. Dr. Ersan KARA                                         

Antrenörlük Eğitimi Bölüm Başkanı (Üye)

Seyfi BAYAR 

(Raportör) Yüksekokul Sekreteri

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Olusturulma Tarihi:2011-09-14 10:38:32
Guncelleme Tarihi: 2020-06-17 06:10:58