Yüksekokulumuz, Bakanlar Kurulunun 07.10.1999 tarih ve 99/13517 sayılı kararına istinaden ve Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 07.03.2000 tarihli toplantısında alınan kararı uyarınca, Gazi Üniversitesine bağlı bir birim olarak kurulmuş ve 2000 - 2001 eğitim-öğretim yılından itibaren, yüksekokul bünyesinde "Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü" açılması ve 50 öğrenci alınarak eğitim-öğretime başlanması uygun görülmüştür. Ancak daha sonra 17.03.2006 tarih ve 26111 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, 01.03.2006 tarih ve 5467 Sayılı Kanun ile adı ve bağlantısı değiştirilerek 17.10.2006 tarihi itibariyle Ahi Evran Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu adını almış olup, şu an itibariyle de Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü, Antrenörlük Eğitimi Bölümü ve Spor Yöneticiliği Bölümü olarak, Bağbaşı Yerleşkesinde eğitim-öğretim faaliyetini sürdürmektedir.

 - Yüksekokulumuzda, 5 adet derslik, 6 adet amfi derslik, 1 adet bilgisayar laboratuvarı, 10 adet idari ofis ile öğretim elemanlarına ait 18 adet ofis bulunmaktadır.

- Yüksekokulumuzda 1 adet seminer salonu, 1 adet toplantı salonu ve 1 adet kantin bulunmaktadır. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulumuzun öğretim dili Türkçe, öğretim süresi 4 yıldır (8 Yarıyıl).4 yıllık programı tamamlayanlara lisans diploması verilir.

Olusturulma Tarihi:2014-08-12 10:09:37
Guncelleme Tarihi: 2019-11-06 07:33:38