Misyon

Yüksekokulumuz; Ahi Evranı Veli’nin adını taşımanın onuruyla beden eğitimi ve spor alanında toplumun gereksinim duyduğu, idealist ve üst düzey yeterliliklere sahip öncü öğretmenleri yetiştirmeyi hedeflemektedir. Aynı zamanda Ahi Evran Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, araştırıcı, sorgulayıcı, çözümleyici düşünce yapısında olan ve değişen dünya koşullarında topluma liderlik yapabilecek, insani değerlere saygılı, özgün bilgi üreten ve ürettiği bilgiyi paylaşarak toplumun yaşam boyu eğitim ve gelişim sürecine katkısı olan spor insanını yetiştirmeyi hedef edinmiştir.

 

Vizyon

Yüksekokulumuzun vizyonu; spor alanında, eğitim ve araştırmalarıyla ulusal ve uluslararası düzeyde saygın ve tercih edilen bir kurum olmaktır. Bu bağlamda;

-Özgün düşünce ve çalışmaları ile kendi sahasında önder bireyler yetiştiren ve bu kişileri bünyesinde barındıran;

- Çeşitli spor dalları arasındaki çalışmaları, disiplinlerarası boyuta taşıyan ve ülkemizde bunun öncülüğünü yapan;

- Öğrencilerin kendi potansiyellerini ortaya koyduğu ve yaratıcılıklarının desteklendiği, öğrenci merkezli, ulusal çıkar ve değerlerin bilinç ve sorumluluğunda üstün nitelikli öğrenci eğitimi veren;

-Katılım, şeffaflık ve ölçülebilir odaklı kurumsallaşmanın geliştirildiği;

-Paydaşları ile karşılıklı etkileşim içinde, geri bildirime dayalı istekler doğrultusunda değişime açık altyapıya sahip;

-Evrensel ve etik değerlerden ödün vermeyen bir yönetim anlayışının benimsendiği bir Yüksekokul olmaktır.