Kalite Komisyonu

Doç. Dr. Mahmut ERBEY    

Yüksekokul Müdürü

 

Komisyon Başkanı

Yrd. Doç. Dr. Murat ATASOY         

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Böl.Bşk.    

 

Üye

Yrd. Doç. Dr. Kazım KAYA  

Antrenörlük Eğitimi Böl.Bşk.

 

Üye

Yrd. Doç. Dr. Dede BAŞTÜRK        

Spor Yöneteciliği Böl.Bşk.   

 

Üye

Abdullah YILDIRIM 

Yüksekokul Sekreteri

 

Üye

Gökhan ER

Spor Yöneticiliği Bölümü Öğrenci Temsilcisi

 

Üye

Öznur SAÇAN

Antrenörlük Bölümü Öğrenci Temsilcisi

 

Üye

Merve TEKİN

Bed. Eğt. ve Spor Eğt. Bölümü Öğrenci Temsilcisi

 

Üye

 

 

Risk Değerlendirme Kurulu

 

Yrd.Doç.Dr.Levent VAR

Kurul Başkanı

Öğr.Gör. Sadi ÖN

Üye

Yük.Ok.Sek. Abdullah YILDIRIM

Üye