Doç. Dr. Mahmut ERBEY Başkan (Yüksekokul Müdürü)
Yrd. Doç. Dr. Murat ATASOY Üye (Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölüm Başkanı)
Yrd. Doç. Dr. Kazım KAYA Üye (Antrenörlük Eğitimi Bölüm Başkanı)
Yrd. Doç. Dr. Dede BAŞTÜRK Üye (Yöneticilik Bölüm Başkanı)
Abdullah YILDIRIM Üye (Yüksekokul Sekreteri)