--- İA-001-Başbakanlık İletişim MERKEZİ (Bimer)  İş Akışı

--- İA-002-Gelen Evrak İş Akışı

--- İA-003-Giden Evrak İş Akışı

 

--- İA-006-Sürekli ve Geçici Görev Yolluğu Hazırlanması İş Akışı

--- İA-007-Doküman Hazırlama İş Akışı

--- İA-008-Satın Alma İş Akışı

--- İA-009-Doğrudan Temin Usulü İle Mal-Hizmet Alımı İş Akışı

--- İA-010-Yönetim Kurulu İş Akışı

 

--- İA-013-Öğretim Elemanlarının Naklen Atama İş Akışı

--- İA-014-Öğretim Elemanlarının Açıktan Atama İş Akışı

--- İA-015-1416 sayılı Kanun uyarınca MEB Hesabına Üniversitemiz ve Diğer Üniversiteler Adına Giden Öğrencilerin Atanması Hk. İş Akışı

--- İA-016-Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı İstihdamı İş Akışı

--- İA-017-2547 S.K. 35. Maddesi Uyarınca Üniversitemize Gelen Öğretim Elemanları İş Akışı

--- İA-018-2547 S.K. 35. Maddesi Uyarınca Üniversitemizden Giden Öğretim Elemanları İş Akışı

--- İA-019-Süreli Atanan Öğretim Elemanlarının Yeniden Atama İş Akışı

--- İA-021-Öğretim Elemanlarının Naklen Ayrılma İş Akışı

--- İA-022-Emeklilik İşlemleri İş Akışı

--- İA-023-2547 S.K. 39.MD.Göre Görevlendirme İş Akışı (Uzun Süreli)

--- İA-024-2547 S.K. 40-a-c-d ve 31. Maddelerine Göre Görevlendirme İş Akışı

--- İA-025-2547 SK 40b Maddesine Gere Görevlendirme İşlemleri İş Akışı

--- İA-026-2547 S.K.33.Mad.Göre Yurtdışı Görevlendirilmesi İş Akışı

--- İA-027-2547 S.K.38.Maddesi Görevlendirme İş Akışı

--- İA-028-İdari Personelin Naklen Atanması İş Akışı

--- İA-035-4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre Yapılacak İhale İşlemleri İş Akışı

 

--- İA-046-Avans Talep İş Akışı

--- İA-047-Eğitim, Sempozyum ve Seminer Düzenleme İş Akışı

--- İA-048-Ek Ödeme İş Akışı
 
--- İA-049-Mal ve Hizmet İş Akışı
  
--- İA-052-Basılı Yayın Satın Alma İş Akışı
 
--- İA-053-Elektronik Yayım Alımı İş Akışı
 
--- İA-054-İlişik Kesme İş Akışı
 
 
--- İA-072-Bölüm Program Açma İş Akışı
 
--- İA-073-Çift Anadal Programı Açılması İş Akışı
 
--- İA-074-Yandal Programı Açılması İş Akışı
 
--- İA-075-Yazokulu Açılması İş Akışı
 
--- İA-076-Akademik Takvim İş Akışı
 
--- İA-077-Lisansüstü Programlar İçin Kontenjan Belirleme İş Akışı
 
--- İA-078-Ders Müfredatı İş Akışı
 
--- İA-079-Uzmanlık Alan Dersi Açılması İş Akışı
 
--- İA-080-Haftalık Ders Program ve Dağılımı İş Akışı
 
--- İA-081-Anket Yapılması İş Akışı
 
--- İA-082-Diğer Yükseköğretim Kurumlarının Yazokulu Programlarından Ders Alma İş Akışı
 
--- İA-083-Doktora Programlarına Öğrenci Kabulü İş Akışı
 
--- İA-084-Sanatta Yeterlilik Programlarına Öğrenci Kabulü İş Akışı
 
--- İA-085-Tıp Bilimlerinde Doktora Programlarına Öğrenci Kabulü İş Akışı
 
--- İA-086-Lisansüstü Programlara Kesin Kayıt İş Akışı
 
--- İA-087-Lisansüstü Programlarına Öğrenci Kabulü İş Akışı
 
--- İA-088-Bilimsel Hazırlık Programlarına Öğrenci Kabulü İş Akışı
 
--- İA-089-Lisansüstü Programlara Özel Öğrenci Kabulü İş Akışı
 
--- İA-090-Özel Yetenek Sınavlarıyla Öğrenci Kabulü İş Akış
 
--- İA-091-Önlisans-Lisans Programlarına Yurt Dışından Öğrenci Kabulü İş Akışı
 
--- İA-092-Önlisans ve Lisans Programlarına Kesin Kayıt İş Akışı
 
--- İA-093-Dikey Geçişle Kesin Kayıt Yaptıranların İntibak İşlemleri İş Akışı
 
--- İA-094-Öğrenci Katkı Payı Öğrenim Ücretleri İş Akışı
 
--- İA-095-Öğrenci Katkı Payı Öğrenim Ücreti İadesi İş Akışı
 
--- İA-096-Öğrenci Burs Destek İş Akışı
 
--- İA-097-Öğrenime Ara Verme (Kayıt Dondurma) İş Akışı
 
--- İA-098-Öğrenci Temsilciliği Seçimleri İş Akışı
 
--- İA-099-Lisansüstü Programlarda Tez Danışmanı Atanması İş Akışı
 
--- İA-100-Öğrencilere Akademik Danışmanı Atanması İş Akışı
 
--- İA-101-Ders Kayıt İş Akışı
 
--- İA-102-Yazokulu Ders Kayıt İş Akışı
 
--- İA-103-Ders Ekleme Bırakma-Mazeretli Ders Kayıt İş Akışı
 
--- İA-104-Lisansüstü Programlar Ders Muafiyet İş Akışı
 
 
 
 
 
--- İA-109-Ortak Zorunlu Ders Muafiyet Sınavı İş Akışı
 
--- İA-110-Lisansüstü Programlara Yatay Geçiş İş Akışı
  
--- İA-114-Özel Öğrenci Olarak Gidenler İş Akışı
 
--- İA-115-Değişim Kapsamında Gelen Öğrenciler İş Akışı
 
--- İA-116-Değişim Kapsamında Giden Öğrenciler İş Akışı
 
--- İA-117-Askerlik Durum-EKC2 Belgesi İş Akışı
 
--- İA-118-Not Durum Belgesi İş Akışı
 
--- İA-119-Onaylı Ders İçerikleri İş Akışı
 
--- İA-120-Öğrenci Belgesi İş Akışı
 
--- İA-121-Pasaporta İlişkin Belge
 
--- İA-122-Öğrenci Kimliği İş Akışı
 
--- İA-123-Öğrenci Kimlik Bilgilerinde Değişiklik İş Akışı
 
--- İA-124-Mezuniyet Belgesi Düzenleme İş Akışı
 
--- İA-125-Geçici Nitelikteki Mezuniyet Belgesi Düzenleme İş Akışı
 
--- İA-126-Mezuniyet Belgelerinin Yeniden Düzenlenmesi İş Akışı
 
--- İA-127-Öğrenci Disiplin İşlemleri İş Akışı
 
--- İA-128-Sınav Programları İş Akışı
 
--- İA-129-Ek Sınavlara Katılma İş Akışı
 
--- İA-130-Sınav Sonuçlarının ÖİBS İşlenmesi İş Akışı
 
--- İA-131-Sınav Sonucuna İtiraz İş Akışı
 
--- İA-132-Öğrenci Stajları İş Akışı
 
--- İA-133-Öğrenci Staj Muafiyet İşlemleri İş Akışı
 
--- İA-134-Öğrenci Kaydının Silinmesi İş Akışı
 
--- İA-135-Mezuniyet İşlemleri İş Akışı
 
--- İA-136-Mezunların Takibi İş Akışı
 
--- İA-138 Ayrıntılı Finasman Programı Hazırlama İşlemi İş Akışı
 
--- İA-139-Bütçe Hazırlama İşlemleri İş Akışı
 
--- İA-140-Bütçe İptal İşlemi İş Akışı
  
--- İA-143-İdare Faaliyet Raporu Hazırlama İşlemi İş Akışı
 
 
 
--- İA-156 İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı İşlemi İş Akışı
  
--- İA-159-Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma İş Akışı
 
--- İA-160-Birimlere Gelen Yazılı Taleplerin Cevaplanması
  
--- İA-162-Performans Programı Hazırlama İşlemi İş Akışı
 
--- İA-163-Yatırım Harcamaları Gerçekleştirme Raporu ve Kamu Yatırımları Özet Tablosu İşlemi İş Akışı
 
--- İA-164-Sözleşmeli Personel Sayı ve Sözleşmeleri