2019-2020 Bahar dönemi için Yüksekokulumuz bünyesinde ara sınavlar ‘performans ödevi’ şeklinde gerçekleştirilecektir. Öğretim üyeleri tarafından iki (2) ‘performans ödevi’ verilecek, ara sınav puanlaması bu iki ödev üzerinden yapılacaktır.  Uygulamalı Derslerin Yapılması ve Değerlendirilmesi “Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Doğal Afet, Salgın ve Acil Durumlarda Derslerin Uzaktan Eğitim Yoluyla Yürütülmesinde İzlenecek Usul ve Esaslar”ın 18. Maddesi Gereğince Tarihleri Daha Sonra Duyurulacak Olan; Yoğunlaştırılmış Akademik Takvimde Yapılacaktır. ‘Performans Ödevlerinin’ verilmesi ve sisteme yüklenmesi ile ilgili takvim aşağıdaki gibidir;

 

 

Öğretim Üyelerinin Her İki Ödev Konusunu/Sorusunu Sisteme Yüklemesi için

Son Gün 30 Nisan 2020

 

Öğrencilerin Ödev Teslim Tarihleri

Birinci Ödev/Konu için  5-9 Mayıs 2020 arası

İkinci Ödev/Konu için 11-16 Mayıs 2020 arası

Öğretim Üyelerinin Notları Sisteme Girmesi için

Son Gün 22 Mayıs 2020

 

 

 

Olusturulma Tarihi:2020-04-28 13:37:04
Guncelleme Tarihi: 2020-04-28 13:40:30