Özel yetenek sınavları ile öğrenci alan Üniversitemiz Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokuluna 2018-2019 eğitim öğretim döneminde rekor başvuru yapılmıştı. Öğrencilerin üniversitemizi tercih etmesinde önemli bir etken olan özel yetenek sınavı, birçok üniversitenin sınav sistemini geride bıraktı. Sınav sisteminin üniversitemizin talep edilirliğini artırmasının ardından Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerine Yüksekokulumuz tarafından “Özel Yetenek Sınavı Memnuniyet Anketi” yapıldı. Öğrencilerin Üniversitemizin özel yetenek sınavından memnuniyetini ölçmek için yapılan ankette Üniversitemizin uyguladığı özel yetenek sınavının başarı oranı oldukça yüksek çıktı. 

Kalite süreci kapsamında yapılan ve 15 maddeden oluşan Özel Yetenek Sınavı Memnuniyet Anketine Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümünden 151, Antrenörlük Eğitimi Bölümünden 297 ve Spor Yöneticiliği Bölümünden 116 olmak üzere toplamda 564 öğrenci katıldı. Anket sonunda hem bölümler hem de genel bazda yapılan analizler sonucunda tüm maddelerin ortalaması 5 puan üzerinden en yüksek 4.16 olarak tespit edildi.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Yüksekokulumuz Müdürü Sayın Doç. Dr. Mahmut Erbey, anket neticesinde ülkemizin birçok ilinden gelerek üniversitemizi tercih eden aday öğrencilerin üniversitemizin gerçekleştirdiği özel yetenek sınavının diğer üniversitelere göre oldukça kaliteli, objektif ve şeffaf yapıldığını belirttiklerini söyledi. Doç.Dr.Mahmut Erbey, öğrencilerden alınan sözlü geri bildirimlerden yola çıkarak düzen ve sistem açısından sınavın son derece mükemmel ortamda sağlandığını ve yapılan “Özel Yetenek Sınavı Memnuniyet Anketi”  sonuçlarından da bunun anlaşıldığını ifade etti. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi olarak öğrencilerin hem Üniversitemizden hem de Yüksekokulumuzdan memnuniyetinin önemli olduğunu kaydeden Doç. Dr. Mahmut Erbey, yapılan anketler sonucunda Yüksekokulumuzun izleyeceği yol haritasının da belirlendiğini vurguladı.