Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Spor Yöneticiliği Bölümü 3. sınıf

spor organizasyon teknikleri  dersi kapsamında 04-18 Aralık 2017

tarihlerinde üniversitemiz kapalı spor salonunda 11:00- 13:00 saatlerinde

sınıflar arası futsal turnuvası düzenlenecektir.