Yüksekokulumuzun vizyonu; spor alanında, eğitim ve araştırmalarıyla ulusal ve uluslararası düzeyde saygın ve tercih edilen bir kurum olmaktır. Bu bağlamda;

-Özgün düşünce ve çalışmaları ile kendi sahasında önder bireyler yetiştiren ve bu kişileri bünyesinde barındıran;

- Çeşitli spor dalları arasındaki çalışmaları, disiplinlerarası boyuta taşıyan ve ülkemizde bunun öncülüğünü yapan;

- Öğrencilerin kendi potansiyellerini ortaya koyduğu ve yaratıcılıklarının desteklendiği, öğrenci merkezli, ulusal çıkar ve değerlerin bilinç ve sorumluluğunda üstün nitelikli öğrenci eğitimi veren;

-Katılım, şeffaflık ve ölçülebilir odaklı kurumsallaşmanın geliştirildiği;

-Paydaşları ile karşılıklı etkileşim içinde, geri bildirime dayalı istekler doğrultusunda değişime açık altyapıya sahip;

-Evrensel ve etik değerlerden ödün vermeyen bir yönetim anlayışının benimsendiği bir Yüksekokul olmaktır.