Yüksekokulumuz; Ahi Evranı Veli’nin adını taşımanın onuruyla beden eğitimi ve spor alanında toplumun gereksinim duyduğu, idealist ve üst düzey yeterliliklere sahip öncü öğretmenleri yetiştirmeyi hedeflemektedir. Aynı zamanda Ahi Evran Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, araştırıcı, sorgulayıcı, çözümleyici düşünce yapısında olan ve değişen dünya koşullarında topluma liderlik yapabilecek, insani değerlere saygılı, özgün bilgi üreten ve ürettiği bilgiyi paylaşarak toplumun yaşam boyu eğitim ve gelişim sürecine katkısı olan spor insanını yetiştirmeyi hedef edinmiştir.