YÜKSEKOKUL KURULU ÜYELERİ 

UNVANI /  ADI SOYADI 

GÖREVİ

Doç. Dr. Mahmut ERBEY

Yüksekokul Müdürü (Başkan)

Dr. Öğr. Üyesi Murat ATASOY

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölüm Başkanı (Üye

Dr. Öğr. Üyesi İrfan MARANGOZ

Spor Yöneticiliği Bölüm Başkanı (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Eylem GENCER

Antrenörlük Eğitimi Bölüm Başkanı (Üye)

Seyfi BAYAR 

Yüksekokul Sekreteri (Raportör)

 

  YÜKSEKOKUL YÖNETİM KURULU ÜYELERİ 

UNVANI / ADI SOYADI

GÖREVİ

Doç. Dr. Mahmut ERBEY

Yüksekokul Müdürü (Başkan)

Dr. Öğr. Üyesi İrfan MARANGOZ

Yüksekokul Müdür Yardımcısı (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Murat ATASOY

(Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Kazım KAYA

(Üye)

Dr. Öğr. Üyesi E. Olcay KARABULUT                           

(Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Eylem GENCER                                         

(Üye)

Seyfi BAYAR 

(Raportör) Yüksekokul Sekreteri