Dr. Öğr. Üyesi Murat ATASOY (Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölüm Başkanı)

 Dr. Öğr. Üyesi Eylem GENCER (Antrenörlük Eğitimi Bölüm Başkanı)

 Dr. Öğr. Üyesi İrfan MARANGOZ (Spor Yöneticiliği Bölüm Başkanı)